gallery/logo028 copy
gallery/405758_106391782823731_1704369449_n

Cenovnik usluga

 

 SPECIJALISTIČKI PREGLED BOLESNOG DETETA ….. 2.000,00 DINARA

 

KONTROLNI PREGLED…………………………………….  1.000,00 DINARA

          

SPECIJALISTICKI PREGLED NEONATUSA ……….…….. 3.000,00 DINARA

           (novorodjence do 40 dana)

 

SPECIJALISTIČKI PREGLED ZDRAVOG DETETA…..…... 2.000,00 DINARA

 

SAVETOVALIŠTE SA VAKCINACIJOM................…....…... 2.500,00 DINARA

 

IZDAVANJE POTVRDA ZA IZOSTANAK (škola, vrtić)…......500,00 DINARA

 

KUĆNE POSETE …………………………………………….. 4.000,00 DINARA

 

KONSULTANTSKI SPECIJALISTICKI PREGLEDI…….…... 4.000,00 DINARA

 

INHALACIJE………………………………………………...….300,00 DINARA

 

DAVANJE I.M. INJEKCIJE………………………….…..…….500,00 DINARA

 

PREVIJANJE RANE……………………………………..…...500,00 DINARA

 

OBRADA PUPKA………………………………………..…...500,00 DINARA

 

LABORATORIJSKE USLUGE – PO CENOVNIKU LABORATORIJE

 

 

Pregled dece,  beba kod pedijatra , lekara , doktora cena